Адвокатско дружество "Петков и Цветкова" е създадено след дългогодишно партньорство между съдружниците. Негови основатели са адв. Пламен Петков и адв. Ирен Цветкова.

Правните услуги, които предоставяме са на високо професионално ниво. Ние гарантираме лоялност и сигурност. Кантората предоставя правно обслужване на български и чуждестранни физически и юридически лица.

Кантората ползва гръцки, турски и английски език.      fidesbg@gmail.com


    гр.София 1606
    бул. "Ген. Едуард
    Тотлебен" №2,
    вх. Г, ет. 2, ап. 4
    (02) 444 14 14